ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 9 КЛАС

31 травня 2022


ПКР за ІІ семестр 9 клас.      

Рівень 1    Виберіть правильну відповідь:

1.Перший український журнал, який видавався 1861-1862рр. у Петербурзі, мав назву:   А) «Громада»;  Б) «Основа»;  В) «Вечорниці»;   Г) «Зоря».

2.Коли було засноване товариство «Просвіта» у Львові:

А)1865 р.;   Б)1866 р.;   В)1867 р.;   Г)1868 р.

3.Хто з імператорів запровадив реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х рр.. ХІХ ст.?

А)Йосиф ІІ;  Б)Катерина ІІ;  В)Олександр ІІ;  Г)Марія Терезія.

4.Укажіть прізвище автора брошури «Україна irredenta»,

А)І.Франко;   Б)М.Павлик;   В)Ю.Бачинський;   Г)О.Колеса.

5. Лідером «хлопоманів» у Наддіпрянській Україні був:

А)М.Драгоманов;  Б)М.Павлик;  В)В.Антонович;  Г)П.Куліш.

6.Позначте, коли відбулося польське січневе  повстання:

А)1861-1862рр.;  Б)1862-1863рр.;   В)1863-1864рр.;   Г)1864-1865рр.

Рівень 2

7. Вкажіть персоналіюУ його творчому доробку майже 600 пісень: як народних, так і написаних на слова вітчизняних і зарубіжних поетів. Він поклав на музику майже 100 творів Т. Шевченка, багато поезії І.Франка, Лесі Українки

8. Заповніть таблицю «Розвиток промисловості на українських землях».

Наддніпрянщина

Західна Україна

 

 

(залізорудна,металургійна,нафтова,машинобудівна,деревообробна,суднобудівна,

вугільна,соляна.цукрова.)

9.Яке поняття пропущено у схемі, дайте йому визначення?   

Мануфактура-------………..------------фабрики і заводи                                                                      

Рівень 3

10. Встановіть відповідність між датами та подіями:

1)1865 ,2)1912, 3)1908,4)1905,5)1900 р.

А) утворено Товариство українських поступовців;

Б) відкрито Новоросійський університет;

В) створено першу українську партію –РУП;

Г) утворено товариство «Січові Стрільці»;

Д) повстання на панцернику «Потьомкін».

11. Установіть хронологічну послідовність подій:

А) Діяльність « Братства тарасівців»;

Б) Скасування кріпацтва на Наддніпрянщині;

В)Валуєвський циркуляр;

Г)Відкриття університету в Києві.

Рівень 4

12. Охарактеризуйте події революції 1905-1907 рр. в Україні.

 (вкажіть причини,наслідки,зробіть висновки).
24 травня 2022


Тема: Архітектура та образотворче мистецтво


ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Домашнє завдання: параграф 35, обов'язково ознайомитися зі змістом підручника та презентації, зав.1 с. 297 в зошит.
17 травня 2022


Тема: Література, театр і музичне мистецтво.


Українська література, театр, музика в другій половині XIX — на початку XX ст.


Домашнє завдання: опрацювати параграф 34, виконати в зошиті завдання 3,4(4 прописати твори і їх авторів), також 7 с. 288, більш змістовно і розширено, ознайомившись з матеріалом підручника та відеоуроку .


3 травня 2022


ОНЛАЙН УРОК. ПОСИЛАННЯ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ
26 квітня 2022


Тема: Піднесення українського національного руху


Піднесення українського національного руху.


Домашнє завдання: параграф 31, ознайомитись із відео ВИЩЕ, зав. 4,5,6,7 с. 264 в зошит.19 квітня 2022


Тема: Економічне та суспільно-політичне життя у складі Австро – Угорщини.


ВІДЕОУРОК


Домашнє завдання: параграф 30, с.254 зав. 2,3,4 в зошит.12 квітня 2022


Тема: Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини.


Домашнє завдання: виконати на с. 239-241 параграф 29, 1, 2-3 завдання працюймо самостійно на с.240. Зробити висновки до роботи.5 квітня 2022


Тема: Суспільно-політичне становище у 1907–1914 рр.


ВІДЕОУРОК


Домашнє завдання: опрацювати параграф 28, записати мету, особливості, причини та наслідки Столипінської реформи. Записати особливості національного руху(роки, керівники, організації і т.д.). користуйтесь відеоуроком, багато схем, таблиць, для простішого розуміння матеріалу.
29 березня 2022


Тема: Російська революція 1905–1907 рр. на території України


ВІДЕОУРОК


Домашнє завдання: опрацювати параграф 27, зробити таблицю подій революції в Україні, виконати завдання 4, 7 с. 23122 березня 2022


Тема: Політизація українського національного руху на території Російської імперії.


ВІДЕОУРОК

(Виконати таблицю згідно завдання відеоуроку)


Домашнє завдання: Опрацювати параграф 26, виконати завдання 3 (зразок таблиці візьміть з відеоуроку), 4 с. 221

Слава Україні!8 лютого 2022


Тема: Політизація українського національного руху 


Переглянути відеоурок з минулого уроку


Домашнє завдання: опрацювати параграф 26, виконати в зошиті завдання 3, 4 с. 2211 лютого 2022


Тема: Українські землі у складі Російської імперії на початку 20 ст.

Соціально-економічний розвиток


Соціально-економічний розвиток у складі Російської імперії


Домашнє завдання: опрацювати параграф 25, виконати письмово завдання 3, 5 с. 212.19 листопада 2021


Тема: Модернізація промисловості


Модернізація промисловості та сільського господарства на території України (відеоурок-презентація)

Домашнє завдання: опрацювати параграф 16, описати зміни в сільському господарстві(знаряддя, машини, нові культури), виконати завдання 3, с.145


  

16 листопада 2021


Тема: Кримська війна 1853-1856 рр. та реформи 60-70-х рр. XIX ст.


ВІДЕОУРОК


Домашнє завдання: опрацювати параграф 15, записати основні події кримської війни, зробити таблицю "Реформи 60 - 70 рр." реформа, роки проведення, основні зміни. (селянську реформу описати окремо і більш детально)12 листопада 2021

Контрольна робота.

Культура в першій  половині XIX ст. 

 І рівень (0,5 бала за відповідь) 

1.Де було відкрито перший в підросійській Україні університет європейського зразка?

а) у Києві; б) у Харкові; в) в Одесі; г) у Чернівцях.

 2.      Хто був упорядником збірки «Досвід збирання старовинних малоросійських  пісень», що започаткувала українську фольклористику (опублікована 1819 р. в Петербурзі)? а) Михайло Максимович; б) Микола Цертелєв; в) Пантелеймон Куліш; г) Микола Костомаров.

3.Хто був упорядником збірки «Досвід збирання старовинних малоросійських  пісень», що започаткувала українську фольклористику (опублікована 1819 р. в Петербурзі)?

 а) Михайло Максимович; б) Микола Цертелєв; в) Пантелеймон Куліш; г) Микола Костомаров.

4. Завершіть речення:  Першим ректором університету Св. Володимира в Києві був...

а) Михайло Максимович; б) Микола Костомаров; в) Василь Каразін; г) Петро Гулак-Артемовський.

5. Які міста були центрами театрального життя в першій половині 19 ст., звідки бере початок національний український професійний театр?

а) Київ та Одеса; б) Харків і Київ; в) Одеса та Львів; г) Полтава і Харків.

6. Повість-епопея «Тарас Бульба»  належить перу 

а) П.Куліша; б) М.Костомарова ; в) А.Скальковського; г) М. Гоголя .

 

ІІ рівень (1 бал за відповідь)

7. З-поміж діячів української науки та культури кінця 18 – першої половини 19 ст. виберіть учених, які працювали в галузі математичних, природничих та історичних наук:

 Т. Осиповський; М. Маркевич; Я. Головацький; І. Котляревський; М. Костомаров; Г. Квітка-Основ’яненко; М. Остроградський; М. Максимович; А. Скальковський; С. Гулак-Артемовський.

8. Які з тверджень стосуються «Історії русів» – пам’ятки кінця 18 ст.?

а) перший історичний роман в українській літературі;

б) авторство точно не встановлене;

в) твір поширювався в списках;

 г) надруковано Пантелеймоном Кулішем 1846 р.;

д) розповідає про події в Україні від становлення Київської Русі до виникнення козацтва;

е) обґрунтовано думку, що саме Україна, а не Росія є прямою  наступницею Київської Русі.

9. Назвіть місце побудови , стиль та назву памятника архітектури

 

ІІІ рівень (1,5 бала за відповідь)

10. Доповніть твердження.

 1. У першій половині 19 ст. в підросійській Україні існували університети в… 

 

2. Широковідомий свого часу тритомний «Курс математики» написав…

 3. У 1822 р. побачила світ «Історія Малої Росії» українського історика й археографа… 

4. Центрами театрального життя в першій половині 19 ст., звідки бере

початок національний український професійний театр, були міста… 

5. В українських театрах ставилися п’єси…

11. Встановіть хронологічну послідовність:

а) початок роботи у Києві Тимчасової комісії для розгляду давніх актів; б)прем’єра національної опери «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського;

в)відкриття першої кафедри української мови і літератури при Львівському університеті

г) прем’єри п’єс «Наталка Полтавка» й «Москаль-чарівник». 

IV рівень (3 бали за відповідь)

1.    Що характерне для української літератури першої половини 19 ст.?

2.    Хто з митців її представляв ? . Чим визначався початковий етап розвитку сучасної української літературної мови?

3.     3. Що ви дізналися про «Кобзар» Т. Шевченка?
09 листопада 2021


Тема: Віртуальна мандрівка «Пам’ятки образотворчого мистецтва та архітектури України першої половини ХІХ ст.».


УРОК ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ


Домашнє завдання: Виконати завдання дані в матеріалі.
05 листопада 2021

Тема: Практичне заняття: Історичні джерела про повсякденне життя українських селян


Домашнє завдання: використовуючи матеріали параграфа 14, та згідно пунктів параграфу, скласти опис про життя українських селян. (1,5 - 2 аркуша)02 листопада 2021


Тема: Архітектура та образотворче мистецтво


Історія України 9 клас. Архітектура та образотворче мистецтво


Домашнє завдання: опрацювати параграф 13, виконати в зошиті завдання 1 с. 115, використовуючи матеріали підручника та відеопрезентації вище. (таблиця. Назва пам'ятки, рік або роки створення, короткий опис 2,3 речення).29 жовтня 2021


Тема: Розвиток української мови і літератури. Тарас ШевченкоВІДЕОУРОК


Домашнє завдання: Опрацювати параграф 12, зробити таблицю представників нової української літератури та їхні твори з роками написання (автор, твори(роки написання, якщо є)).28 жовтня 2021 


Тема: День визволення українських земель від нацистських окупантів Домашнє завдання: опишіть свої враження від переглянутого відео.


25 жовтня 2021


Тема: Освіта, наука,музика і театрІсторія України 9 клас. урок 9. Освіта, наука,музика і театр


Домашнє завдання: опрацювати параграф 11, виконати письмово завдання 4 с. 96
15.10.2021

Тема: Національний рух у західноукраїнських землях під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії.

ПОСИЛАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 


ВІДЕОУРОК


Домашнє завдання: Опрацювати параграф 10, зробити опорний конспект до теми(про найголовніше) (не забуваємо про практичне 9 параграф, зробіть його в зошиті) 

Немає коментарів:

Дописати коментар